Nomor             : 08/FKIP/KKN/VII/2019                                             

Lampiran         : -                                                                                                                  

Perihal             : Undangan Penglepasan KKN FKIP 2019

                         

Kepada Yth.

Mahasiswa/i Peserta KKN FKIP 2019

di-       

     Tempat

                           

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh,

Teriring Salam dan do’a kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari.Amin ya Rabbal’alamin.

 

Sehubungan dengan dilaksanakannya penglepasan KKN FKIP 2019, maka dengan ini kami mengundang mahasiswa/i peserta KKN FKIP 2019 untuk hadir pada kegiatan tersebut yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

 

Hari/tanggal                : Kamis, 01 Agustus 2019

Pukul                           : 07.00 WIB s/d Selesai

Tempat                        : Lapangan Universitas Djuanda Bogor

Agenda                       : Penglepasan KKN FKIP 2019

 

Demikian kami sampaikan surat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh,

 

 Ketua Pelaksana

KKN FKIP 2019,

 

Abdul Kholik, M.Pd.I

NPP. 213 870 497