Karyawan

Muhamad Aminulloh SS.,MH
Muhamad Aminulloh SS.,MH
Kepala Biro Kesekertariatan dan Protokoler | 213 870 392
Siti Julaeha SE
Siti Julaeha SE
Kepala Bagian Pengarsipan dan Persuratan | 213 870 431
Miftahudin S.Ak
Miftahudin S.Ak
Kepala Bagian Administrasi Kerektoratan | 213 870 470
Anisa Cikal Febrianti S.I.Kom
Anisa Cikal Febrianti S.I.Kom
Staff Protokoler | 213 870 755
Muhammad Ruslan Husaeini
Muhammad Ruslan Husaeini
Staff Kesekretariatan | 213 870 846